אפשרויות חכמות

ריבוי שלוחות

שיחות בין השלוחות חינם

מספר מוביל

נתב שיחות חכם

מצב יום/לילה = החלפה אוטומטית בין ההשמעה של נתב השיחות של שעות העבודה במשרד לבין השעות שבין שעות העבודה/משרד סגור

שלוחות מרוחקות

תא קולי למייל

פקס למייל

האזנה לשלוחות מרחוק

הפיכת אייפון לשלוחה

תורים; השמעת "מיקומך בתור"

זמן המתנה; "השמעת "זמן המתנה משוער"

הקלטת שיחות

שליחת פקסים מהמחשב